Výročie konsekrácie filiálneho kostola

Výročie konsekrácie filiálneho kostola


Nedeľa Krista Kráľa je poslednou v liturgickom roku. Tento rok v našej farnosti o čosi výnimočnejšia. Vo filiálnom kostole sme si pripomenuli 6 rokov od chvíle, kedy bol konsekrovaný. Svätú omšu na túto slávnosť celebroval dp. Marián Jaklovský, kaplán z farnosti Troch košických mučeníkov v Humennom. V príhovore vyzdvihol Krista ako kráľa lásky, ktorý na rozdiel od svetských kráľov má na hlave nie zlatú, ale tŕňovú korunu, neoblieka sa do honosných šiat a jeho trónom je kríž, z ktorého sála láska a milosrdenstvo. V závere svätej omše sme boli účastní adorácie a recitovania hymnu, určeného na slávnosť Krista Kráľa.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required