Výročie farského kostola

Výročie farského kostola


V utorok 22. novembra sme si vo farskom kostole pripomenuli 8 rokov od chvíle, kedy bol kostol konsekrovaný. Slávnostnú svätú omšu celebroval rodák z farnosti dp. Slavomír Engel spolu s našim duchovným otcom. V príhovore si rodák zaspomínal na roky miništrovania v tomto chráme a zároveň pripomenul, že tak ako kamene na stavbe tvoria jeden celok, tak aj ľudia spolu majú tvoriť jednu farskú rodinu.

 

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required