Deti v Nižnom Hrušove a v Ružencovej záhrade

Deti v Nižnom Hrušove a v Ružencovej záhrade

 

My, žiaci 5. a 6. ročníka sme sa zúčastnili v štvrtok 13. októbra peknej exkurzie spolu s triednou učiteľkou K. Terkošovou, katechétkou G. Piatkovou a duchovným otcom Petrom. Našou prvou zastávkou bol Nižný Hrušov, kde sme sa stretli s rehoľnou sestrou, ktorá nám hovorila o sestre Faustíne. Potom sme mali svätú omšu, ktorú slávil náš pán farár. V kázni nám hovoril o živote svätého Jána Pavla aj svätej sestre Faustíne. Po svätej omši sme si uctili relikvie obidvoch svätcov. Nasledujúcou zastávkou bola ružencová záhrada vo Vyšnej Šebastovej. Tam sme sa pomodlili ruženec za všetky deti na svete, pozreli sme si sochy jednotlivých zastavení a k tomu sme si niečo povedali. Poslednou zastávkou bol Prešov – Solivarsky gapel. Pozreli sme si budovy, a ako sa kedysi ťažila soľ. Bolo to pre náš niečo nové a poučné, všetkým sa to páčilo. A nakoniec sme všetci docestovali unavení domov.

Anežka, 5.A

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required