Svätá omša pri obrázku, z pohľadu mladého človeka

Svätá omša pri obrázku, z pohľadu mladého človeka


Od malička pravidelne chodíme do lesa na svätú omšu ku obrázku. Pamätám si ešte, keď tam nestála kaplnka, ale bol tam iba kríž s obrazom Panny Márie. A tohto roku sme oslávili už 10.výročie tohto nášho chrámu v lese. O histórii, ktorá je blízko spätá s týmto pútnickým miestom, viem iba z rozprávania mojej prababky, alebo iných starých ľudí. Je dobré, že hore v lese spomíname na tieto udalosti každý rok, a že tam chodíme pravidelne poďakovať Bohu za ochranu nielen za čias II. sv. vojny, ale počas nášho celého života. Našej Nebeskej Matke Márii sa môžeme vyžalovať kedykoľvek keď máme nejaký problém, ale priniesť svoje kríže  “ku obrázku“ má svoju osobitosť. Tohtoročnú slávnosť celebroval pán kaplán zo Sniny Martin Murajda a spolu s ním aj náš pán farár Peter Sepeši. Počas kázne sme počuli krásne výnimočné slová, ktoré neboli adresované iba starším ľuďom, ale aj nám mladým. Tohtoročná svätá omša bola pre mňa výnimočná aj tým, že som v lete mohla prežiť neskutočný čas milostí na SDM 2016 v Krakowe. Naučila som sa hlbšie prežívať okamihy… Uvedomovať si, že nás všetkých Boh miluje. Občas je dobré sa zamyslieť a nesťažovať sa na celý život, ale na chvíľu sa zastaviť a poďakovať za všetko čo od Nebeského Otca máme. Veď ani Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, sa Bohu nesťažovala na to, aký je jej život plný bolesti, ale v každej situácii dôverovala Bohu. Okrem všetkých ostatných vecí, aj v tomto by nám mala byť veľkým vzorom. A začo som ďakovala ja? Ďakovala som za leto plné zážitkov, či už to bol náš farský tábor, svetové dni mladých, ale aj bodka za prázdninami a iné. Ďakovala som za všetkých ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom obohacujú môj život. Za nových ale aj starých priateľov, ktorých nikdy nie je dosť. Všetci sme tam prišli so svojimi prosbami a poďakovaniami vediac, že nás Pán Boh vypočuje. A to je na tom to krásne. V každej životnej situácii sa na Neho môžeme obrátiť.

 

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required