Príď, Pane Ježišu!

Príď, Pane Ježišu!

Takýto nadpis vítal veriacich, ktorí v nedeľu Najsvätejšej Trojice vstúpili do nášho chrámu. Krásne vyzdobený kostol, pri kostole schádzajúce sa deti – dievčatá v bielych šatách a chlapci v tmavých oblekoch. Slávnosť prvého svätého prijímania. O 10.30 hod vstupujú spolu s duchovným otcom a v rukách nesú srdiečka. V úvode svätej omše sa predstavia, povedia čosi o sebe a zavesia svoje srdiečko pred oltár. Počas svätej omše sledujú stopy, ktoré zanechali pri oltári. Stopy poznania Ježiša Krista. Svätú omšu sprevádzajú aj spevom piesní, ktoré sa naučili aj pri detských omšiach. Napokon prichádza ten veľký okamih. Príjmu Ježiša do svojho srdca. Šestnásť čistých duší, ktoré ešte deň predtým dostalo krížik na čelo, dnes prijíma toho najväčšieho Priateľa detí do svojho srdca. Teraz je to už na nich, či tých stôp pri oltári bude aj naďalej pribúdať.


 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required