Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa


Prežívame týždeň, ktorý sa nazýva Veľký alebo Svätý týždeň. V celej Cirkvi je Veľký týždeň najslávnejším týždňom liturgického roka. Názov Veľký alebo Svätý dostal preto, že v ňom Kristus uskutočnil najväčšie tajomstvo spojené s vykúpením človeka: Kristus Pán dobrovoľne prijal kríž, zomrel na kríži a slávne vstal z mŕtvych.

Na začiatku Veľkého týždňa máme Kvetnú nedeľu, počas ktorej si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. O tejto udalosti píšu všetci štyria evanjelisti, čo hovorí o jej veľkom význame. Aby splnil proroctvo Zachariáša, sadá na oslicu a v slávnostnom sprievode vstupuje do Jeruzalema. Prítomný dav ho víta ako kráľa a na cestu hádže halúzky.

Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch častí:

  • zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema – toto si pripomíname slávnostnou procesiou na začiatku sv. omše, pri ktorej sú posvätené ratolesti – bahniatka. Ratolesti alebo bahniatka sú symbolom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. Keď ich kňaz pokropí svätenou vodou, stanú sa sväteninami, ktoré nám na orodovanie Cirkvi sprostredkujú mnohé milosti, najmä ochranu tela a duše a odvrátenie všetkých protivenstiev. Odložme si ich preto doma na dôstojné miesto.
  • zo sv. omše, zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia – preto sa vo sv. omši prednášajú pašie(časť evanjelia, ktorá opisuje Pánovo umučenie a smrť).

Táto nedeľa nám teda ponúka dva pohľady na veľkonočné tajomstvo: Kristus, náš Kráľ, ktorého Duch Svätý pomazal za večného kňaza a kráľa všetkých svetov, vystupuje do Jeruzalema, aby sa obetoval za nás na dreve kríža.

Kňaz si v túto nedeľu neoblieka fialové, ale červené rúcho. Táto farba má charakter víťazstva, triumfu. Kristus vstupuje do svätého mesta ako jeho Kráľ a Pán a dostáva od obyvateľov Jeruzalema poctu.

Názov Kvetná nedeľa súvisí s kvetmi, ktorými vítali obyvatelia Jeruzalema Ježiša pri jeho vstupe do Jeruzalema. Iný výklad hovorí, že názov Kvetná nedeľa pochádza od toho, že v prírode, ktorá sa prebúdza zo zimného spánku, sa objavujú prvé kvietky.


Kvetnou nedeľou sme vstúpili do Veľkého týždňa. Vyvrcholením tohto týždňa bude slávne vzkriesenie nášho Pána, a to na Veľkonočnú nedeľu.

Obrady a sväté omše veľkého týždňa:

Pondelok:    18.00 hod

Utorok :      07.00 hod

Streda:       07.00 hod

Veľkonočné trojdnie:

Zelený štvrtok: 18.00 hod., po svätej omši adorácia do 20.30 hod.

Veľký Piatok: krížová cesta 10.00 hod.

obrady             15.00 hod.

Biela sobota: vigília zmŕtvychvstania 19.30 hod.

požehnávanie jedál 16.00 hod.

Veľkonočná nedeľa: 7.30 hod.

10.30 hod.

 


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required