JE DOKONANÉ !

JE DOKONANÉ !

Slová, ktoré sú v dnešný deň tak aktuálne. Slová, ktoré pre nás ľudí znamenajú spásu a vykúpenie. Kristus zomiera na kríži potupený, zranený ako najväčší zločinec. Kňaz si na začiatku veľkopiatkových obradov líha na zem, na znak pokory pred Kristom. V pašiách sa dozvedáme o podrobnostiach toho dňa, kedy Kristus zomiera za naše hriechy. V druhej časti obradov kňaz odhalí kríž, následne si ho uctí on i asistencia a prenesie kríž k hrobu. Na záver obradov prináša do hrobu aj Eucharistiu, ktorá bude vystavená k poklone až do vigílie zmŕtvychvstania. Poďme všetci k hrobu nášho Pána, ďakujme mu za náš život, odprosujme ho za naše hriechy, ktoré mu spôsobili  toľko utrpenia. Majme v úcte drevo kríža nielen dnes, ale každý deň, veď Kristus na tomto dreve nám daroval večný život.

Foto: tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required