Kristus naozaj vstal zmrtvych

Kristus naozaj vstal zmŕtvych


Sobota. Deň ako každý a predsa je iný. Včera sme odprevadili Krista na Golgotu a dnes je všade ticho. Ticho, aké býva pred niečím veľkým. Čo sa stane? A stane sa vôbec niečo? V kúte, pri bráne kostola horí oheň. Prečo? Veď nikdy tu oheň nehorí. A tu  k ohňu prichádza zástup ľudí. Tých, ktorí očakávajú niečo veľké. A odrazu počuť: Kristus, svetlo sveta! A dokonca tri krát počuť toto zvolanie. Nasleduje veľkonočný chválospev a čítania zo Starého zákona, o stvorení sveta, o Izákovi, prechode cez Červené more. Napokon zvonia zvony, zažínajú sa sviece a kostolom znie: Sláva Bohu na výsostiach! Tak predsa: Kristus naozaj vstáva, tak ako predpovedali proroci. Neostáva v hrobe. Jeho včerajšiu obetu na kríži si pripomíname následným slávením eucharistie. Po prijatí Krista do svojho srdca sa vydávame na púť, so vzkrieseným Kristom a so slávnostným Aleluja na perách okolo chrámu. Tu kňaz požehnáva ľudí na štyri strany, požehnáva tých, ktorí nemohli, nechceli prísť do chrámu. A slávnostným Teba Bože chválime a požehnaním s Oltárnou Sviatosťou napokon končí vigília zmŕtvychvstania. Rozchádzame sa do svojich domovov posilnení vo viere, veď Kristus naozaj vstal zmŕtvych!

Foto: tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required