Svätoštefanská slávnosť

Svätoštefanská slávnosť


2. sviatok vianočný nesie v Cirkevnom kalendári aj sviatok svätého Štefana prvomučeníka. V našej farnosti je zvlášť významný deň, keďže sv. Štefan je patrónom farského kostola. Tohto mučeníka sme si pripomenuli pri slávnostnej svätej omši o 10.30 h, ktorú slúžil Mgr. Marián Kašaj, správca univerzitného pastoračného centra v Prešove a naši duchovní otcovia, otec Peter a otec Štefan.

V príhovore nám celebrant vyzdvihol význam svätého Štefana ako diakona a diakonátu – služby. Sv. Štefan ostal verný svojej službe aj napriek prekážkam, zostal verný pravde a modlitbe.

Po slávnostnom požehnaní sme sa posilnení na duchu rozišli do svojich rodín.

FOTO

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required