Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Nedeľu po Veľkej noci nazývame aj nedeľou Božieho milosrdenstva. V ten deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. V túto nedeľu našu farnosť navštívil kňaz Mgr. Štefan Novotný pôsobiaci v Univerzitnom pastoračnom centre svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Priblížil nám prácu centra, ktoré v tomto meste pôsobí už 14 rokov. Kňazi pôsobiaci v UPC slúžia študentom VŠ, ktorých je v Košiciach 25 tisíc. Pripravujú im mnohé aktivity, aby nezabúdali na svoju vieru mimo svojich domovov. Mladí v tomto veku veľakrát strácajú svoju vieru práve „vďaka“ priateľom, ktorých stretávajú na internátoch. Na záver sv. omše mohol každý z veriacich prispieť na podporu UPC finančne, a zároveň si zobrať  leták, v ktorom je priblížená činnosť tohto centra. Možno aj mnohí mladí našej farnosti navštevujú alebo v budúcnosti navštívia toto centrum. Aktivity UPC môžeme podporiť modlitbou alebo finančným darom zaslaným na:


Č. účtu: 4350168506/3100

Adresát: UPC sv. Košických mučeníkov, Alžbetina 14, 040 01 Košice

Bližšie informácie: www.upcke.sk

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required