Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc svojím mesiášskym vstupom do Jeruzalema. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia…

5. augusta si v liturgickom kalendári pripomíname výročie posvätenia hlavnej baziliky v Ríme alebo pre nás viac známy ako sviatok: Panny Márie Snežnej. Práve na tento deň sa rozhodli duchovní otcovia z našej farnosti a farnosti Dlhé nad Cirochou putovať spolu so svojimi veriacimi na levočskú horu, nakoľko…

Po dlhých týždňoch čakania a príprav sa predsa len dočkali. Reč je o deťoch, ktoré v sobotu, 20. júna, po prvýkrát prijali do svojho srdiečka Ježiša. Duchovný otec im v príhovore priblížil, že ich život je ako strom. “Strom vyrastie zo semienka, ale rastie ako…