Nanebovstúpenie Pána

V nedeľu 21. mája sme vo farnosti slávili odpustovú slávnosť so sviatku Nanebovstúpenia Pána. Slávnostnú svätú omšu celebroval  Mons. Marcel Gábor, policajný dekan pôsobiaci v Košiciach.

 “V škole či v živote sa musia plniť príkazy. Nie je to preto, žeby sa chcel niekto vyvyšovať nad tých druhých. Je to obyčajne pre dobro človeka. Tak ako aj Ježiš vysiela apoštolov do sveta, nie preto, žeby im chcel rozkazovať. Vedel, že ich musí poslať, aby sa Cirkev budovala, rozrastala, posielal ich krstiť.” Tak ako aj v živote musíme rešpektovať nejaké nariadenia, príkazy, aby to fungovalo, tak aj v duchovnom živote sú nariadenia – Božie príkazy, ktoré musíme v živote rešpektovať a podľa nich žiť svoj život, aby bol ten náš život Bohom požehnaný.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required