PRIJAŤ JEŽIŠA DO SVOJHO SRDCA

V prvú májovú nedeľu sa pred farským kostolom schádzali deti v bielych rúchach.

V sobotu po prvýkrát pristúpili k svätej spovedi a v nedeľu sprevádzané svojimi rodičmi, blízkymi, ale aj farníkmi pristúpilo 17 deti po prvýkrát k oltáru, aby prijali Ježiša do svojho srdca.

Duchovný otec im v príhovore pripomenul príbeh betlehemskej rodiny.

Rozpovedal im príbeh o tom, ako Panna Mária kládla malého Ježiška betlehemčanom, ktorí sa zišli k maštaľke na ruky. Aj naše deti mohli vziať malého Ježiška na ruky.

Prijatie malého Ježiška do náručia malo však symbolicky význam. Tak ako prijať Ježiša na ruky, dostali ponuku prijať Ježiša do svojho života.

V tom im máme pomôcť my dospelí. V prvom rade rodičia, krstní rodičia, ale rovnako aj my ako farské spoločenstvo. Aby tieto deti rady prichádzali do chrámu na stretnutie so živým Ježišom.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required