Duchovná obnova všetkých slúžiacich

V sobotu 18.3 sa vo farskom kostole povýšenia sv. Kríža v Snine konala duchovná obnova všetkých slúžiacich vo farnostiach sninského dekanátu. O 9. hodine sme začali korunkou božieho milosrdenstva, po ktorej všetkých prítomných privítal dekan vdp. Slavomír Bakoň. Potom nasledovala prednáška o správaní sa v liturgickom priestore, ktorú prednašal dp. Roman Haško, kaplán z humenskej farnosti.

Prednáška začala evanjeliom o vyháňaní peňazomencov, predajcov z jeruzalemského chrámu ,,Ako sa správam v chráme?´´ ,,Aký dávam príklad ostatným?´´ Spomeňte si na ten pocit, keď ste prvýkrát zapaľovali sviečky na oltári, keď ste prvýkrát čítali Božie slovo pred ostatnými, keď ste prvýkrát robili kvety pred oltár. Takýto pocit, rešpekt si zachovávajte aj po rokoch služby. Po tejto prednáške nasledovala prestávka, počas ktorej sme sa mohli vzájomne porozprávať, zoznámiť sa. Sninská farnosť pripravila aj občerstvenie pre všetkých prítomných. Po prestávke nasledovala druhá časť, v ktorej sme sa zamerali na Sväté písmo a kapitoly o službe nám priblížil Doc. Dr. Juraj Fenik, S.T.D. z Košíc.

Na pravé poludnie sme duchovnú obnovu zavŕšili sv. Omšou, ktorú slávil dekan sninského dekanátu spolu s kňazmi z dekanátu.

V závere svätej omše bola adorácia pred sviatosťou oltárnou, ktorá zavŕšila duchovnú obnovu eucharistickým požehnaním.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required