Adventné popoludnie s knihou Exodus

Vo februári 2020 sa vo farnosti začala biblická súťaž. Cieľom bolo, aby sa v rodinách spoločne čítalo Sväté Písmo. Vtedy sa súťaže zúčastnilo trinásť skupín. Čoskoro však prišla pandémia, a tak sa súťaženie odložilo na neurčito. Takmer po troch rokoch sme sa k súťaženiu vrátili. Popoludnie druhej adventnej nedele sa nieslo v duchu knihy Exodus. V pastoračnom centre sa zišlo sedem skupín rôznych vekových skupín či rôzneho zloženia. V úvode duchovný otec predniesol v krátkosti výklad ku knihe Exodus. Prvé kolo obsahovalo 19 otázok, ktoré viac či menej potrápili súťažiacich. Potom nasledovala prestávka, počas ktorej si mohli prítomní vymeniť svoje dojmy, vedomosti alebo sa len tak porozprávať. Po krátkom oddychu nasledovalo druhé kolo.

V druhom kole si súťažiaci mohli vybrať otázku z piatich okruhov. Po druhom kole sa na prvom mieste umiestnili dve družstva, a tak prišli na rad rozstrelové otázky. Víťazom sa stalo družstvo bifľošov, no v konečnom výsledku boli víťazi všetci, ktorí sa rozhodli stráviť adventné popoludnie lúskaním svätého písma. Ak by sa niekto rozhodol súťažiť budúci mesiac, tak čítame Evanjelium podľa Lukáša.

Počas nasledujúcich dní čítajme Lukašovo evanjelium, ktoré bude predmetom ďalšieho biblického popoludnia, ktoré sa uskutoční pravdepodobne 15.1.2023. Lukašovo evanjelium sa tak môže sťať sprievodcom našimi adventnými večermi.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required