Krížová cesta na Veľký piatok

Udalosti Veľkého piatku nám v našej farnosti pripomenuli naši farníci prostredníctvom hranej Krížovej cesty ulicami našej obce. Všetkým účinkujúcim vyslovujeme Pán Boh zaplať.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.