Gaboltov 2016

Gaboltovská púť


Na sviatok Škapuliarskej Panny Márie, 16. júla, sa v Gaboltove koná diecézna púť. Aj  z našej farnosti sme sa vybrali autobusom pozdraviť našu nebeskú Matku. V sobotu popoludní aj napriek nepriaznivému počasiu sme sa vydali na púť. Na pútne miesto sme dorazili v čase modlitby Korunky Božieho milosrdenstva. Očakával nás bohatý program venovaný oslave nebeskej Matky. O 18. hod slúžil slávnostnú otváraciu svätú omšu košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Po ňom nasledoval program o milosrdnom Otcovi. Svätú omšu o 21. hod slúžili novokňazi košickej arcidiecézy, ktorí nám v závere svätej omše udelili novokňazské požehnanie. Po svätej omši o polnoci, ktorej hlavným celebrantom bol vdp. Marián Kuffa sme sa vydali na spiatočnú cestu. Aj napriek tomu, že vonku vládlo pochmúrne a studené počasie, v duši sme si odniesli požehnanie a povzbudenie do ďalších dní.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required