Búvaj Dieťa krásne

Búvaj Dieťa krásne


„Dnes sa nám v Dávidovom mieste narodil Mesiáš“. Túto zvesť priniesli anjeli pastierom v tú svätú noc, kedy sa narodil Ježiš. Tomuto Dieťaťu sa prišli pokloniť chudobní pastieri i bohatí králi. Tomuto Dieťatku povinšovali aj naše deti z farnosti pri jasličkovej slávnosti, ktorú si pripravili spolu s katechétkou. Svojimi básničkami, vinšami i spevom kolied privítali malé Jezuliatko uložené v jasliach.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required