Farský tábor – 2. deň 2015

Cesta okolo sveta – 2. deň


Druhý táborový deň sa už tradične začínal svätou omšou. Po jej skončení sa chlapci presunuli s animátormi do telocvične, kde sa konal florbalový zápas medzi jednotlivými družstvami. Dievčatá sa presunuli s animátorkami na farskú záhradu, kde na nich rovnako ako chlapcov čakala zábava, smiech, tance a ukazovačky. Deti opäť počas celého dňa mohli získavať body pre svoju skupinku. V závere nechýbalo vyhodnotenie dňa.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required