poďakovanie

POĎAKOVANIE


16. júna 2015 nás navždy náhle opustil kostolník Michal Divulit. Pred desiatimi rokmi prijal spolu s manželkou službu kostolníka vo farskom kostole.  Každý deň svoju službu vykonávali s láskou k Bohu. Po desiatich rokoch sa jeho manželka Mária s pochopiteľných dôvodov vzdala služby kostolníčky a službu odovzdala.

Za ich službu im ĎAKUJEME.

Pani Divulitovej vyprosujeme veľa Božích milostí, hojnosť darov Ducha Svätého, nech ju Pán Boh sprevádza na ďalšej ceste životom.

Službu kostolníka v nedeľu, 5. júla, prijal pán Igor Savkanič spolu s manželkou.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required