Juraj Macák

Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré.


V čase sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa každý rok veriaci našej farnosti, ale aj okolitých obcí schádzame na svätej omši “pri obrázku“ hore v lese. Táto svätá omša je slúžená ako poďakovanie Panne Márii za vyprosenú ochranu počas druhej svetovej vojny. Našich predkov tam doviedol kanonik Juraj Macák, ktorému bola včera, 27.6.2015, odhalená pamätná tabuľa na obecnom úrade, ako zaslúžilému občanovi našej obce. Samotnému odhaleniu tabule predchádzala svätá omša v našom kostole. Túto sv. omšu celebroval kanonik Mons.Jozef Korem.Vo svojej kázni nám veľmi pútavo rozprával o Jurajovi Macákovi, s ktorým bol dobrý kamarát. Hovoril o jeho živote, ako veľmi miloval Boha, čo všetko robil pre veriacich, o tom, aký bol. Jeho hlavným “mottom“ by sme sa mali riadiť všetci: „Tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré.“

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required