„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“

„Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“


Tieto slová viac ako obyčajne počuť na sviatok sv. Cyrila a Metoda, solúnskych bratov, ktorí na naše územie priniesli písmo, vieru. Už tretí rok sa v tento sviatok slúži svätá omša v lese, na Červenom Hrune v Kamienke, kde pred dvoma rokmi bol osadený a posvätený kríž. Tento rok sa v tento sviatok zišli veriaci nielen z Kamienky na lúke pod Červeným hrunom na pravé poludnie. Modlitbou Anjel Pána sa začala slávnosť, ktorá pokračovala modlitbou krížovej cesty. Po príchode na miesto sme si v krátkom pásme mohli vypočuť zo života Cyrila a Metoda. Nasledovala svätá omša, ktorú slúžil náš duchovný otec Peter. V príhovore vyzdvihol prínos svätcov po príchode na naše územie.  „Pane, zachovaj nám vieru, ktorú nám priniesli a zakorenili svätí bratia Cyril a Metod.“

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required