PIATOK

 

PIATOK

 

8.00 – UTRPENIE

„Nech sa vám srdce nestrachuje…“

Existuje len jeden spôsob, ako znášať utrpenie, spojiť to svoje s Ježišovým utrpením. Všetko svoje utrpenie odovzdajme vo viere Ježišovi, preto prišiel na tento svet, aby nám ho pomohol zvládnuť.

Pri svätej omši sa udeľovala sviatosť pomazania chorých starým a chorým.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required