Biela sobota 2015

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Vstal z mŕtvych!“


Sobota. Deň ako každý iný, no predsa iný. Cez deň všade ticho, smutne. No po západe slnka sa to začína meniť. Niečo sa stane. Niečo veľké, neskutočné. Kristus, ktorého včera pribili na kríž a ktorý bol dnes celý deň v hrobe, ten hrob opúšťa. Vstáva, aby naplnil písmo.

Kdesi v kúte plápolá oheň a počuť slová: „On je alfa i omega, začiatok i koniec.“ Začínajú sa obrady veľkonočnej vigílie a to obradom ohňa. Po vstupe svetla do chrámu, zazneje veľkonočný chválospev a hneď na to sedem čítaní zo Starého zákona. A zrazu počuť slávnostné Glória. Kristus naozaj opúšťa svoj hrob, o čom nás presvedčí evanjelista. Pri dnešnej slávnosti si každý z nás pripomína svoj krst obnovou krstných sľubov. Svätá omša pokračuje. V závere vyjdeme von z chrámu na čele s víťazným Kristom, aby každý vo svete počul tú radostnú zvesť: „Kristus naozaj vstal z mŕtvych! Aleluja“

 

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required