3. farský karneval

3. farský karneval


Potom Pán povedal Noemovi: “Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. (Gn 6)

Príbeh o Noemovi a potope sveta bol témou tohtoročného tretieho farského karnevalu, ktorý sa konal v nedeľu 8. februára v kultúrnom dome v Kamienke. Deti už niekoľko týždňov pred týmto karnevalom na detských stretkách rozoberali tento biblický príbeh. A tak sa sálou hmýrili zvieratká rôzneho druhu a prišiel aj Noe. Na karnevale porozprávali prítomným rodičom celý príbeh o potope sveta. Pri rôznych hrách si overili svoje zručnosti a vzájomnú pomoc pri spoločných súťažiach. Každé dieťa oblečené v maske získalo odmenu, tie najkrajšie dostali aj ocenenie od poroty. Každé z detí sa zabavilo a spríjemnilo si nedeľné popoludnie. Veríme, že každé z nich odchádzalo domov s dobrým pocitom zo spoločnej zábavy s kamarátmi.

 

Foto tu.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required