Oznamy 7.12.2014

Farské oznamy 7.12.2014

2. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE Slávnosť

7.45

Za zdr. a B. pož. Martina Lupča

16.30

+Jozef Valkovič – 3 v.úm.

8.12.

17.30

Za zdr. a B. pož. Márie Komarcovej

Utorok

Féria

6.00

+Helena Gromanová – 1 výr. úm.

9.12.

Streda

Féria

10.12.

Štvrtok

Féria

11.12.

Piatok

Féria

6.00

Za zdr. a B. pož. Jolany Mesarošovej s rod. – 70 r.ž.

12.12.

Sobota

Sv. Lucie, panny a mučenice Spomienka

6.00

+ Marian Kyslaň

13.12.

Nedeľa

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Heleny Daňovej – 60 r.ž.

9.00

+Jaroslav +Juraj +Zuzana +Mária

14.12.

10.30

Za farnosť

X Spoločné oznamy

 

♦  V pondelok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Zaväzuje nás účasť na sv. omši. Preto každý podľa svojich možností skúsme si vytvoriť priestor na sv. omšu. V Kamenici budú sv. omše ráno o 7.45 a večer o 17.30 v Kamienke o 16.30.

 

♦  Tento týždeň budeme mať rorátne omše iba v Kamenici. Budú utorok, piatok a sobotu ráno o 6.00. Detské sv. omše tento týždeň nebudú. Pre deti platí pozvanie po rorátoch na raňajky na faru a potom spolu pôjdeme do školy.

 

♦  Chorých, ktorí by chceli pred Vianocami prijať sv. spoveď a sv. prijímanie, prosím nahláste v sakristii. Ku chorým pôjdem budúci piatok (19.12) dopoludnia.

 

♦  Chcem poďakovať všetkým ktorí sa včera zapojili do zbierky KILO svojim príspevkom alebo aj birmovancom, ktorí včera organizovali zbierku v našich obchodoch. Ešte tento týždeň vzadu v kostole bude kôš, kde ešte môžeme prispieť. Znova platí aj to, že sami môžeme navrhnúť, komu by bolo dobré pomôcť.

 

♦  Deti, ktoré sa prihlásili na koledovanie Dobrej noviny, budú mať nácvik v stredu o 17.00 na fare. Taktiež na budúcu nedeľu v súvislosti s Dobrou novinou bude vysielacia sv. omša v Humennom na Sokoleji. Jeden z našich biskupov pri nej požehnaná deti, ktoré pôjdu počas Vianoc koledovať v rámci projektu Dobrá novina. Deti, ktoré by sa chceli zúčastniť tejto sv. omše – povzbudzujem ich k tomu –  sa môžu vo štvrtok v škole prihlásiť u pani katechétky, alebo v sakristii nášho kostola.

 

♦  Pobožnosť „Kto dá prístrešie svätej rodine“, sa koná od 15.12 do 23.12. Koná sa v našich domácnostiach. Pripomíname si pri nej udalosť ako sv. rodina v Betleheme nenašla otvorené dvere ani v jednom dome a preto sa Ježiš narodí za mestom a v maštali. Vytvorme spoločenstva deviatich rodín, domov, kamarátov alebo deti. A spolu počas deviatich dni večer otvorme dvere sv. rodine. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach požehnám obrazy, ktoré pri tejto pobožnosti pôjdu do našich domácnosti. Nečakajme či nás niekto osloví, ale skúsme my osloviť iných. Do piatku v sakristii dajme vedieť ak vytvoríme jedno spoločenstvo, aby sme vedeli pripraviť obrazy a brožúrky k tejto pobožnosti.

 

♦  Pri východe z kostola sú nové Katolícke noviny.

 

♦  Dnes je zbierka na katolícku charitu.

 

X Kamenica

♦  V nedeľu popoludní bude stretnutie ružencového bratstva o 14.00.

♦  Upratovanie kostola v sobotu 13.12.2014 má ulica Mierová

Magdaléna Belančínová

Kveta Vrábľová

Irena Gambošová

Helena Melničáková

Magdaléna Vrábľová

Mária Šutajová

 

 

 

 

♦  Bohu známa obetovala 50,-€. Zbierka na kostolné potreby minulú nedeľu bola 586,42€.   Darcom Pán Boh zaplať!

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required