„Choďte a zaneste Dobrú novinu do každého domu“

„Choďte a zaneste Dobrú novinu do každého domu“


Týmito slovami každý rok vysielajú otcovia biskupi mladých koledníkov Dobrej noviny. Aj tento rok, vo farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom Pod Sokolejom sa konala vysielacia pobožnosť, pri ktorej otec biskup Stanislav Stolárik požehnal koledníkov Dobrej noviny. Nechýbali pri tom ani koledníci z našej farnosti. Pri svätej omši na 3. adventnú nedeľu im poprial, aby navštívili čo najviac domácnosti, v ktorých budú mať dvere otvorené a kam donesú dobrú zvesť o narodení Božieho syna. V závere svätej omše im udelil požehnanie, ktoré ich bude sprevádzať koledovaním.


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required