Pozvánka na detský ruženec

Milión detí sa modlí ruženec – pozvánka

Podporte celosvetovú modlitbovú akciu s deťmi dňa 18. Októbra 2014 o 9:00 hod.

Celosvetová nadácia „Kirche in not“ volá k účasti na akcii „Milión detí sa modlí ruženec. Na celom svete sa v sobotu 18. októbra o 9,00 hod. spoja v modlitbe deti všetkých vekových kategórií. Úmysel sv. ruženca tento rok je: „ Za pokoj a jednotu v srdciach všetkých ľudí.“

Detská ružencová akcia vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Odvtedy sa táto myšlienka rozšírila do celého sveta. Iniciátori sa opierajú o výrok sv. pátra  Pia, ktorý povedal: “Ak sa milión detí modlí ruženec, svet sa zmení.”

“Ruženec je a aj vždy bola modlitba rodiny a pre rodinu” – a teda aj pre deti

Sv. Ján Pavol II. odporúča vo svojom apoštolskom liste “Rosarium Virginis Mariae” v októbri 2002, modliť sa ruženec aj s malými deťmi. Je pekné a plodné tejto modlitbe zveriť roky dospievania /rastu/ detí. Modlitba ruženca pre deti a ešte dôležitejšie s deťmi– od najútlejšieho veku– určite nie je patentom pre každý problém, ale je duchovnou pomocou, ktorá by nemala byť  podceňovaná. Všetci pápeži posledných storočí dôrazne odporúčali ruženec. Pius XII. zomrel modliac sa ruženec, Ján XXIII. sa modlil celý psalter, teda tri ružence, Pavol VI. sa modlil každý večer ruženec s jeho sekretárom, pre Jána Pavla  II. to bola najobľúbenejšia modlitba. 49 pápežov skoncipovalo takmer 300 obežníkov o sv. ruženci. Pius XI. Ho nazval “Breviárom kresťanského života ”, Leo XIII. hovorí o svätej modlitbe ako Božia matka vo Fatime.

Pozývame ťa 18. Októbra o 9:00 hod, pripoj sa k modlitbe sv. ruženca  milióna  detí po celom svete tam, kde sa práve nachádzaš.

Pozvi k modlitbe deti, ktoré ti Pán zveril.

Spoločná modlitba “sv. ruženca milióna detí” bude

v našom farskom kostole v Kamenici nad Cirochou

v sobotu 18.10. o 9.00.

Predchádzať jej bude sv. omša o 8.30

Deti majú vlastný jazyk lásky. A oni pociťujú, čo  sv. Ján Pavol II. o ruženci hovorí: ”Rodina, ktorá sa spoločne modlí, ostane spolu.” K tomu by mala prispieť táto iniciatíva.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required