Oznamy 06.07.2014

Farské oznamy 06.07.2014

14. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. pre Miroslava, Ondreja a Ivetu s rod.

7.7.

Utorok

Féria

16.00

Za zdr. a Božie pož. Michala

8.7.

Streda

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Moniky Stebilovej

9.7.

Štvrtok

Féria

8.00

+Ondrej +Barbora +Ondrej

10.7.

Piatok

SV. BENEDIKTA, opáta, patróna Európy Sviatok

18.00

+Helena Hirjaková

17.00

Za zdr. a B. pož. Jána a Slávky s rod.

11.7.

Sobota

Féria

8.00

+Ondrej Rosík

12.7.

Nedeľa

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Zdr. a Božie pož. Márie a Martina

9.00

Za zdr. a B. pož. Lenky a Samuela

13.7.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Tento týždeň je v našej farnosti farský detský tábor, preto sv. omše sú upravené do netradičných časov. Prosím rodičov deti, aby po sv. omši si v sakristii vyzdvihli inštrukcie k táboru, ktoré potom podpísané je nevyhnutné odovzdať zajtra pri nástupe deti na tábor.

 

–  V dňoch 19. a 20. júla sa koná Arcidiecézna púť v Gaboltove. Tak ako v predošlých rokoch aj tento rok môžeme putovať do Gaboltova. Odchádzať sa bude z Kamenice v sobotu 19.7. o 12.30 a návrat po polnočnej sv. omši. Bližší program púte si môžete prečítať na výveske. Nahlásiť sa je potrebné v sakristii.

 

–  Pri východe z kostola si ešte môžete zakúpiť posledné predprázdninové číslo farského spravodaja Palmy a Katolícke noviny.

 

 

 

X Kamenica

 

–  Zbierka na kostolné potreby bola minulú nedeľu 348,30,- €, Z pohrebu nebohého Jána Daňa obetovali na kostol 50,-€ Pán Boh zaplať!

 

–  Dnes je zbierka na Dobročinné ciele sv. Otca. Darcom Pán Boh zaplať!

–  Upratovanie kostola v sobotu 12.7.2014 o 8.30 má ulica Humenská

Emília Belančínová

Anna Pastírová

Martina Sabolová

Ľudmila Lukačová

Anna Harviliková

 

 

 

 

 

 

X Kamienka

–  Z pohrebu Márie Hojdanovej obetovali na kostol 50,-€; Dnes je zbierka na Dobročinné ciele sv. Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required