Oznamy 08.06.2014

Farské oznamy 08.06.2014

10. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

9.6.

Utorok

Féria

17.00

+Štefan Švárny – 4. výr. úm.

18.00

Detská

Za zdr. a B. pož. Ivony s rod.

10.6.

Streda

Sv. Barnabáša, apoštola

Spomienka

7.00

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

11.6.

Štvrtok

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza Sviatok

17.00

Za zdr. a B. pož. Emílie – 60r.ž.

12.6.

Piatok

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka

18.00

+Mária Valaliková – 1. výr.úm.

17.00

Za zdr. a B. pož. Jána – 50 r.ž.

13.6.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Michala Baloga – 70 r.ž.

14.6.

Nedeľa

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

7.30

Za zdr. a B. pož. Ruženy Vrábľovej s rod. – 50 r.ž.

9.00

Za zdr. a B. pož. Vlastimila – 40 r.ž.

15.6.

10.30

Za farnosť

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

 

X Spoločné

–  Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlievame modlitbu Anjel Pána.

–  Tento týždeň vo štvrtok máme nový sviatok, ktorý sa slávi v Slovenskej cirkvi a to Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Sv. omša bude v Kamenici o 17.00.

–  V piatok po sv. omši bude spovedanie našich birmovancov, ktorí v nedeľu príjmu sviatosť birmovania. V sobotu po rannej sv. omši bude nácvik na nedeľu a upratovanie kostola. Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našom kostole v nedeľu pri sv. omši o 10.30.

 

–  Prihlášky na detský tábor sú v sakristii. Detský farský tábor sa bude konať druhý júnový týždeň t.j. od 7.6 do 11.6. Cena tábora je 25,-€ Tábor bude aj tento rok dennou formou. V prípade dobrého počasia poslednú noc môžeme nocovať v stanoch na fare.

 

–  Zbierka na masmédia pred týždňom bola v Kamenici 290,72€ v Kamienke 30,50€.  Darcom vopred Pán Boh zaplať.

 

–  Pri východe z kostola si môžete zakúpiť farský spravodaj Palmu a Katolícke noviny.

 

 

 

X Kamenica

–  Dnes o 14.00 bude stretnutie členov ružencového bratstva.

–  Upratovanie kostola v sobotu 14.6.2014 o 8.45 majú birmovanci.

 

 

 

 

 

 

–  Ohlášky:

Peter Pavlisko, syn Vincenta a Márie r. Šedzmákovej a Katarína Lučivianská dcéra Milana a Márie r. Fabianovej  ohlasujú sa prvý krát.

 

Ing. Pavol Grejtak, syn Pavla a Anny r. Tarasekovej a Mgr. Tatiana Engelová dcéra Františka a Jany r. Kakošovej ohlasujú sa tretí krát.

 

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required