Oznamy 01.06.2014

Farské oznamy 01.06.2014

7. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

+Mária Kaššaiová

2.6.

Utorok

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka

7.00

+Ján Holub – 1. výr. úmrtia

18.00

Detská

+Mária +Ján +Michal +Mária

3.6.

Streda

Féria

18.00

Za zdr. a B. pož. rod. Čabákovej

4.6.

Štvrtok

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka

18.00

Za zdr. a B. pož. Heleny Cimprichovej – 65 r.ž.

5.6.

Piatok

Féria

18.00

+Štefan Belančín – 30 výr.úm.

17.00

Za zdr. a B. pož. Mareka Goša s rod.

6.6.

Sobota

Féria

8.00

Za zdr. a B. pož. Martiny – 40r.ž.

7.6.

Nedeľa

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a B. pož. Evy – 60 r.ž.

8.6.

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Márie Belančínovej – 75 r.ž.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

 

X Spoločné

–  Dnešným dňom vstupujeme do nového mesiaca Jún. Je to mesiac zasvätený Božskému srdcu. V úvode sv. omši počas týždňa sa budeme modliť Litánie k Božskému srdcu.

–  V pondelok po večernej sv. omši bude vo farskom kostole organizačné stretnutie všetkých birmovancov, ktorí pristúpia k sviatosti birmovania.

 

–  Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať budem v Kamenici: V pondelok stredu a piatok popoludní od 16.00 do 18.00. V utorok ráno po sv. omši kým budú ľudia. V Kamienke budem spovedať v utorok od 15.00 do 18.00. Desať minút pred večernou sv. omšou spovedanie končí, aby sme všetci mali pred sv. omšou čas na prípravu. V piatok dopoludnia pôjdem k chorým.

 

–  Prihlášky na detský tábor sú v sakristii. Detský farský tábor sa bude konať druhý júnový týždeň t.j. od 7.6 do 11.6. Cena tábora je 25,-€ Tábor bude aj tento rok dennou formou na farskej záhrade ale aj mimo Kamenice. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude na fare ďalšie prípravné stretnutie.

 

–  Dnes je zbierka na katolícke média. Darcom vopred Pán Boh zaplať.

 

–  Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nové číslo farského spravodaja Palmy a Katolícke noviny.

 

 

 

X Kamenica

–  Zbierka na kostolné potreby pred týždňom bola 461,20€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

–  Upratovanie kostola v sobotu 7.6.2014 o 8.45 hod. má ulica Veterná.

Mária Žinčáková

Anna Harvaníková

Terézia Gondová

Irena Struňáková

Jana Štofčíková

Katarína Martanová

 

 

 

 

 

–  Ohlášky: Ing. Pavol Grejtak, syn Pavla a Anny r. Tarasekovej a Mgr. Tatiana Engelová dcéra Františka a Jany r. Kakošovej ohlasujú sa druhý krát.

 

X Kamienka

–  V utorok pred detskou sv. omšou naše animátorky pozývajú všetky deti na detské stretko, ktoré bude v Kultúrnom dome. Na stretku budú spoločenské hry, zábavné aktivity a domáce úlohy zo sv. omši.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required