Oznamy 02.03.2014

Farské oznamy 02.03.2014

7. nedeľa v cezročnom období

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.30

+Anna +Štefan Dedinský

3.3.

Utorok

Sv. Kazimíra

Spomienka

7.00

Za zdr. a B. pož. Mareka Naščáka – 40 r.ž.

17.30

+Mária Liptáková

4.3.

Streda

Popolcová streda

8.00

+Michal +Alžbeta Hrubovčákoví

16.30

+Michal Lipták

5.3.

17.30

+Jozef Pandoš – 15. výr.úm.

Štvrtok

Féria

16.30

Za zdravie a Božie pož. Radoslava s rod. – 40 r.ž.

6.3.

Piatok

Féria

17.30

+Michal +Anna Hirjakoví

16.30

+Ján – 1. výr. úmrtia

7.3.

Sobota

Féria

8.00

+Mária +Ján Ledinský

8.3.

Nedeľa

1. PÔSTNA NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Verony Šepeľovej – 75 r.ž.

9.00

+Vladimír +Mária +Štefan

9.3.

10.30

Za farnosť

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

 

X Spoločné

–  Tento týždeň je prvopiatkový a zároveň je to týždeň, v ktorom vstupujeme do pôstneho obdobia. V stredu je Popolcová streda. Spovedať budem v Kamenici v pondelok 14.30 – 17.30, v utorok a v stredu ráno po sv. omši kým budú ľudia, vo štvrtok od 14.30 do 16.30. V Kamienke budem spovedať v utorok 14.30 – 17.30. V piatok ako zvyčajne pôjdem k chorým.

–  Stála rada Konferencie biskupov Slovenska zverejnila výzvu veriacim na Slovensku. Je uverejnená v Palme a na výveske.

–  Dnes popoludní pozývame na farský karneval do Kultúrneho domu v Kamienke o 14.00. M§žeme spolu stráviť popoludnie plné zábavy a dobrej nálady, hry a ukazovačiek.

–  Tí ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v budúcom roku, môžu si v sakristii vyzdvihnúť prihlášku a v priebehu nasledujúceho týždňa vyplnenú mi osobne odovzdať. Do prípravy môžu vstúpiť deviataci ZŠ a starší.

–  Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať!

–  Dnes máme nové číslo Palmy a vzadu sú tiež Katolícke noviny.

 

X Kamenica

–  Dnes popoludní bude pobožnosť ružencového bratstva o 14.00.

 

–  Na kostol obetovali z krstu Jasminy Lucie 50,-€. Zbierka na náš kostol pred týždňom bola 578,70,-€. Pán Boh Zaplať!

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 8.3.2014 o 8.45 hod. má ul. Železničná.

 

Ľubica Gunarová

Anna Hajčáková

Mária Mažeriková

Irena Mažeriková

Monika Vasilová

Iveta Sousedeková

 

 

 

 

 

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required