Oznamy 29.12.2013

Farské oznamy 29.12.2013

Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

30.12.

Utorok

Sv. Silvestra I., pápeža

spomienka

16.00

Za zomrelých rodiny Bendíkovej a Strajňákovej

14.30

+Štefan Belančín

31.12.

Streda

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY slávnosť

7.30

Za farnosť

9.00

+Michal +Štefan +Ján Židoví

1.1.

10.30

+Ján +Mária Gondoví

Štvrtok

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov

spomienka

17.30

+Mária Belančínová – 1. výr. úmrtia

2.1.

Piatok

Najsvätejšieho mena Ježiš

spomienka

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Jirka

16.30

+Ján, kňaz

3.1.

Sobota

Féria

8.00

+Michal – 1. výr. úmrtia

4.1.

Nedeľa

DRUHÁ NEDEĽA

PO NARODENÍ PÁNA

7.30

Za farnosť

9.00

Za zdr. a Božie pož. Magdalény a Pavla

5.1.

10.30

Za zomrelých rodiny Laskovej

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Pred nami je prvopiatkový týždeň. Keďže pred pár dňami bolo vianočné spovedanie, spovedať sa bude len vo štvrtok, hodinu pred sv. omšou od 16.30. Počas spovedania bude vystavená Sviatosť Oltárna. V piatok ako zvyčajne pôjdem dopoludnia k chorým.

–  V utorok je posledný deň roka 2013. Pri sv. omšiach bude slávnostné poďakovanie Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulého roka. Kto sa ten deň zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

–  V stredu 1.1.2014 vstupujeme do nového roka. Prvý deň nového roka je zároveň sviatkom Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu a pri sv. omšiach budeme spievať hymnus Príď Duchu Svätý.

–  Od piatku bude v našej farnosti Misijný pamätník nenarodeným deťom. V našej farnosti bude celý týždeň. Pri tejto príležitosti v nedeľu našu farnosť navštívi Dušan Škurla.

–  Tí, ktorí chcete dať požehnať svoj príbytok pri príležitosti Sviatku troch kráľov, je potrebné aby ste sa nahlásili v sakristii. Domy budem požehnávať 5.1. popoludní a ak bude domov viac tak aj 6.1.

–  Tento rok sme mali iba dve skupiny koledníkov Dobrej noviny a tie nedokázali navštíviť všetky domácnosti. Viacerí ste sa pýtali, že ste ich čakali a chceli ste prispieť milodarom na tento detský projekt. Pokladnička vzadu pri časopisoch do stredy bude k dispozícii na tento úmysel.

 

X Kamenica

–  Zbierka na kostol pred týždňom bola 701,45,-€, Z pohrebu Márie Korejovej na kostol obetovali 50,-€, Z krstu Richarda Rošaka na kostol obetovali 20,-€. Darcom Pán Boh zaplať!

 

–  Upratovanie kostola v sobotu 4.1.2014 o 8.45 hod. má Sládkovičova ulica.

Iveta Sninčáková

Slávka Milčová

Mária Holpová

Mária Harakaľová

Mária Engelová

Jaroslava Lukačová

 

 

 

 

X Kamienka

–  Zbierka na kostol za december bola 328,-€ Darcom Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required