Oznamy 19.01.2014

Farské oznamy 19.01.2014

2. nedeľa v cezročnom období

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Fabiána, pápeža mučeníka

Spomienka

20.1.

Utorok

Sv. Agnesy, panny a mučenice Spomienka

16.30

Za zdravie a Božie požehnanie  Jána a Márie Orendáčových

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Evy

21.1.

Streda

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka Spomienka

17.30

+Mária Valaliková

22.1.

Štvrtok

Féria

17.30

+Jozef – 5 výr. úm.

23.1.

Piatok

Sv. Františka Saleského, biskupa Spomienka

17.30

Za zdravie a Božie požehnanie Štefana Fridla s rod.

16.30

+Nela

24.1.

Sobota

OBRÁTENIE SVÄTÉHO PAVLA, APOŠTOLA Sviatok

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Jaroslava Lupča

25.1.

Nedeľa

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.30

Za zdravie a Božie požehnanie Františka – 50 r.ž.

9.00

Za farnosť

26.1.

10.30

Za zdravie a Božie požehnanie Márie Kapuscinskej – 80 r.ž.

 

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  31. Januára našu farnosť navštívi Vdp. Maroš Kuffa, ktorý je farárom v Žakovciach. Známy je svojou prácou s bezdomovcami. Informoval som sa, či vieme nejako podporiť ich činnosť a dostal som odpoveď, že ak to chceme urobiť, môžeme ich podporiť čistiacimi prostriedkami.

–  15. Fabruára 2014 sa bude konať 1. farský ples, ktorý sa začne sv. omšou o 17.30 vo farskom kostole, po ktorej o 19.00 bude program pokračovať v Kultúrnom dome v Kamenici nad Cirochou. Cena lístka na osobu je 12,-€. V prípade záujmu si môžete zakúpiť lístky v sakristii našich kostolov. Bližšie info na plagátoch.

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.

 

X Kamenica

–  Dnes popoludní budepobožnosť k Duchu Svätému o 14.00.

–  Upratovanie kostola v sobotu 25.1.2014 o 8.45 hod. má Jarná ulica.

Anna Porubská

Melánia Čabáková

Monika Šedzmáková

Eva Balberčáková

Mária Vrabľová

Mária Sivčová

Jarmila Sivčová

 

 

 

 

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required