Zomrel Vdp. Štefan Sojčák

Zomrel Vdp. Štefan Sojčák

V stredu 22.1.2014 vo večerných hodinách, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu svojmu Stvoriteľovi a Pánovi náš rodák, kňaz Vdp. Štefan Sojčák. Spomeňme si v modlitbách! Odpočinutie večne daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

 

Vdp. Štefan Sojčák sa narodil 14.2.1950. Kňazskú vysviacku prijal v v Dome sv. Martina v Bratislave 12.6.1977. Pôsobil v Sabinove, Humennom, Lieskovci, Krivanoch, Brezovici a Záhradnom. Posledných deväť mesiacov prežil na dôchodku v rodnej Kamenici nad Cirochou.

S nebohým sa rozlúčime pri sv. omši v sobotu 25. januára 2014 o 10.00 vo farskom kostole v Kamenici nad Cirochou.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required