OZNAMY na týždeň 16. 12. 2013– 22. 12. 2013

TRETÍ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 16. 12. 2013– 22. 12. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 16.12.

Féria

 

6.00

+Štefan

Utorok

17.12.

Féria

6.00

Za zdr. a B. pož. Márie Tongeľovej – 70 r.ž.

 

Streda

18.12.

Féria

6.00

+Ján Palčinský–2.výr.úm.

 

Štvrtok

19.12.

Féria

17.30

Za zdr. a B. pož. Rozálie Burdovej – 70 r.ž.

6.00

+Michal +Elizabet

Piatok

20.12.

Féria

6.00

Za zdr. a B. pož. Lucie s rod. – 30 r.ž.

 

Sobota

21.12.

Féria

6.00

+Martin Avuk-1.výr.úm.

 

Nedeľa

22.12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Ján Gonda – 75 r.ž.

9.00

+Anna +Jozef +Ján

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

  • Dnes popoludní o 14. hod. bude pobožnosť k Duchu Svätému.
  • Tento týždeň už prebieha spovedanie pred Vianočnými sviatkami. V Kamenici budeme spovedať vo štvrtok od 14.30 do 17.30. Dnes popoludní od 14.30 do 15.30 budeme spovedať v Kamienke. V stredu dopoludnia pôjdem k chorým, ktorých ste nahlásili v sakristii. Prosím pripravte doma stôl na ktorom je biely obrus, krížik, sviečka, mištička s vodou a ručník. Nech podávanie Eucharistie má vždy svoju dôstojnosť.
  • Aj tento rok v predvianočnom čase budú v našej farnosti slúžené rorátne sväté omše. Roráty sú sväté omše slúžené skoro ráno v čase adventu, kde sa ako úvodná pieseň spieva „rorate caeli desuper“ „roste nebesa z výsosti“. Roráty začínajú pred svitaním, čo nám pripomína, že pred narodením Krista ľudstvo kráčalo v temnotách.  Skoré vstávanie v týchto dňoch môžeme obetovať za našu farnosť, za misie ktoré sa u nás budú konať v budúcom roku, za svoje rodiny. Roráty budú slúžené ráno o 6.00 hod.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Darcom vyslovujem vopred Pán Boh zaplať!
  • Vzadu je nové číslo Katolíckych novín.
  • Upratovanie kostola v sobotu 21.12.2013 o 9.00 má ulica Mierova.

Mária Rebejová

Marta Korecká

Mária Kmecová

Mária Ihnátová

Anna Lojanová

Magdaléna Belančínová

Irena Gambošová

Katarína Šutajová

Kvetoslava Vrábľová

Helena Melničáková

Gabriela Divulitová

Gabriela Šepeľová

Magdaléna Vrábľová

Anna Vrábľová

Monika Hodáková

Valéria Sivčová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required