OZNAMY na týždeň 2. 12. 2013– 8. 12. 2013

PRVÝ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

OZNAMY na týždeň 2. 12. 2013– 8. 12. 2013

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 2.12.

Féria

17.30

+Štefan, kňaz

 

Utorok

3.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka

7.00

Za zdr. a B. pož. Jolany Borovskej – 60 r.ž.

Od 16.00 sv. spoveď

17.30 detská

+Zuzana +Ján +Michal

Streda

4.12.

Féria

Od 15.30 sv. spoveď 17.30 detská

+Jozef Šeffer – 2. výr. úm.

 

Štvrtok

5.12.

Féria

Od 15.30 sv. spoveď 17.00

+Anna +Ján +Anna Sojčákoví

 

Piatok

6.12.

Sv. Mikuláša, biskupa

Ľubovoľná spomienka

17.30

+Anna +Ján Sojčákoví

16.30

Za zdr. a B. pož. Dušana – 65 r.ž.

Sobota

7.12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka

16.00

+Ján Beca

 

Nedeľa

8.12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

+Ján Belančín 3. výr. úm.

9.00

+Tomáš

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

  • Dnes popoludní bude stretnutie členov Ružencového bratstva o 14.00 hod.
  • Pred nami je prvopiatkový týždeň. Spovedať budeme     v Kamienke: v utorok  od 16.00 do 17.30 hod;

V Kamenici: v stredu od 15.30 do 17.30 hod

vo štvrtok od 15.30 do 17.00 hod

V piatok ako zvyčajne dopoludnia pôjdem k chorým.

  • V sobotu sa uskutoční v našej farnosti kurz lektorov. Začiatok bude o 8.00 a ukončený bude sv. omšou o 16.00. Po sv. omši bude sobotná adorácia za mladých našej farnosti. Stretnutie birmovancov bude v riadnom čase, teda o 17.00 v školskej jedálni.
  • Adventná charita KILO, ktorá sa aj počas tohtoročného adventu bude konať v našej farnosti začína dnešnou nedeľou tu v kostole počas celého adventu a dve soboty ktoré sú pred nami bude prebiehať dopoludnia v našich obchodoch v obci. Vzadu v kostole každý môže do tejto charity vstúpiť darom, alebo aj návrhom komu môžeme z týchto vyzberaných prostriedkov pomôcť. Kto by sa chcel aktívne zapojiť a priniesť to ako svoju obetu, nech sa prihlási v priebehu týždňa.
  • Mesačná zbierka na náš kostol pred týždňom bola 712,16,-€. Pán Boh zaplať! Dnes je zbierka na charitu.
  • Vzadu je nové číslo farského spravodaja Palmy a nové Katolícke noviny.
  • Upratovanie kostola v sobotu 7.12.2013 o 9.00 má ulica Štúrova.

Viera Čabáková

Marianna Sojčáková

Mária Čabáková

Andrej Kassai

Helena Poláková

Mária Vrábľová

Zlatica Rošáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required