Deň počatého dieťaťa

Nechať žiť je správna voľba! 25. marec je Deň počatého dieťaťa

 

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu.

Prečo práve 25. Marec

25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. V tento deň je aj pripomienka odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim.

 

Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, čo je vlastne spomienka na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa. Cieľom kampane nie je iba šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, ale aj zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a dať možnosť verejne prejaviť postoj za život.
Symbolom úcty k životu počas kampane je biela stužka. Pripnutím si jednoduchej bielej stužky sa môžu všetci stať nositeľmi posolstva kampane.

Aj v našej farnosti sme si tento deň pripomenuli, a to krížovou cestou za nenarodené deti. Krížovú cestu, ktorú sme sa modlili na Kvetnú nedeľu popoludní viedli mladí našej farnosti. Za každé zastavenie krížovej cesty vložili kvet do vázy k obrazu počatého života. Každý z nás, mladí či starší rozjímali na jednotlivými zastaveniami Kristovej krížovej cesty ako aj nad bolesťami, ktoré prežívajú nenarodené deti, ktorých sa rodičia zriekli ešte pred narodením.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required