Vianočné prianie

Nebojte sa! Nesieme vám dobrú zvesť. Dnes sa nám narodil Spasiteľ. (Lk 2,10.11)

Požehnané dni radosti z narodenia nášho Pána Vám všetkým

praje Peter Sepeši, farár a redakcia farského časopisu Palma


 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required