Oznamy na týždeň 20.8. – 26.8. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

0918 697 347 ,  www.farnostknc.eu

DVADSIATY TÝŽDEŇ CEZ ROK

Oznamy na týždeň 20.8. – 26.8. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

20.8.

Sv. Bernarda, opáta Spomienka

18.00

+Štefan Volovár

 

Utorok

21.8.

Sv. Pia X., pápeža Spomienka

18.00

Za zdr. a Božie pož. Rod. Švárnej

 

Streda

22.8.

Panny Márie Kráľovnej

Spomienka

 

 

Štvrtok

23.8.

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Andreja Švárneho

 

Piatok

24.8.

SV. BARTOLOMEJA, apoštola Sviatok

18.00

+Štefan +Anna Kotusoví

17.00

Za zdr. a Božie pož. Pre Bohu známu

Sobota

25.8.

Féria

8.00

+Jozef +Anna +Anna Korejoví

 

14.00

sobáš

Lutáš-Husťák – Hafincová

Nedeľa

26.8.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za farnosť

9.15

Za zdr. a Božie pož. Anny s rod.

10.30

Za zdr. a B. pož. Matúša a Alenky

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Peter Staroščák – syn rodičov Petra a Viery rod. Korejovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Bc. Jana Čubáková – dcéra + Pavla a Anny rod. Raganovej, nar. v Humennom, bývajúca v Turcovciach, ohlasujú sa druhý krát.

 

Mudr. Pavol Urban – syn rodičov Pavela a Márie rod. Balážovej, nar. v Trebišove, bývajúci v Trebišove a

Mudr. Eva Kormuciková – dcéra Jána a Anny rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamienke, ohlasujú sa druhý krát.

 

Michal Lutáš-Husťák – syn rodičov neb. Michala a Viery rod. Leškovej, nar. v Medzilaborciach, bývajúci v Medzilaborciach – Vydrani a

Mgr. Jana Hafincová – dcéra Petra a Márie rod. Semanovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa tretí krát.

 

OZNAMY:

 

  • Na kostol obetovali novomanželia Vatahoví 50,-€; z požehnania aut na pastoračne centrum pre mladých 131,90,-€, zbierka na Augustineum bola vo Kamenici 110,85; v Kamienke 29,40,-€. Na kostol v Kamienke novomanželia Jurašekoví obetovali 30,-€. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 25.8.2012 o 8.45 má ulica Osloboditeľov.

Mária Komarcová

Anna Semanová

Marta Sabová

Katarína Svobodová

Božena Chymičová

Mária Vatahová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required