VÍTAME ŤA BOŽIE DIEŤA – pozvánka

Srdečne pozývame na Jasličková slávnosť

Vítame Ťa Božie Dieťa,“

ktorá sa uskutoční pod záštitou Rímskokatolíckej farnosti sv. Štefana a Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou

Miesto: Rímskokatolícky kostol sv. Štefana v Kamenici nad Cirochou

Dátum: 25. 12. 2022 o 14:30 hod.

Želáme Vám požehnané, milostiplné a radostné Vianočné sviatky a tešíme sa na stretnutie.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required