Oznamy na týždeň 13.2. – 19.2. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

ŠIESTA NEDEĽA CEZ ROK

Oznamy na týždeň 13.2. – 19.2. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

13.2.

Féria

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáša, Gabriela a Daniela

Utorok

14.2.

Féria

 

Streda

15.2.

Féria

18.00

+Jozef +Anna Šedzmákoví

Štvrtok 16.2.

Féria

 

Piatok

17.2.

Féria

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Blažeja s rod.

Sobota

18.2.

Féria

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka Lásku

Nedeľa

19.2.

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

+Veronika +Ján Hajčákoví (zo 16,2)

9.15

+Ján +Mária +Ján

10.30

Za zdr. a Božie požehn. Márie

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní pozývame na divadelné predstavenie  Malý kominár, ktoré sa uskutoční o 15.00 v KD v Kamenici a o 18.00 v KD v Kamienke. Vstupné: dobrovoľné. Na vystúpení bude možnosť si zakúpiť životopisne knihy o zakladateľovi saleziánov Don Boskovi.
  • Zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku pred týždňom bola v Kamenici 240,45,-€ a v Kamienke 32,70,-€. Na kostol obetoval Bohu známy 20,-€. Pán Boh zaplať.
  • V utorok 14.2. bude celodekanátne večeradlo  ráno o 8.00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža v Snine. O 9.00 bude sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč spolu s kňazmi dekanátu.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti bude budúci pondelok 20.2.2012 po detskej sv. omši v Kamenici a v utorok 21.2.2012 po detskej sv. omši v Kamienke.
  • Termín udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti je 30.6.2012 o 10.00 hod. Upozorňujem birmovancov aby nepodceňovali prípravu a dochádzku na stretnutia.
  • Tento týždeň tu nebudem. Zastupuje ma pán farár z Dlhého nad Cirochou. V prípade potreby sa obráťte na neho.
  • Upratovanie kostola v sobotu 18.2.2012 o 8.45 hod. ulica Železničná

Iveta Sousedeková

Angela Doležiová

Dana Babincová

Martina Šedzmáková

Helena Chovancová

Anna Daňová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required