Oznamy 12.12. – 18.12. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy na týždeň 12.12. – 18.12. 2011

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 12.12.

Féria

17.30

Detská

+ Štefan

 

 

Utorok 13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice

Spomienka

7.00

Za požehnanie Tomáša

17.30

detská

 

Streda

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Spomienka

17.30

Birmovanci

+ Magdaléna + Jozef

16.30

 

Štvrtok 15.12.

Féria

17.00

+ Jaroslav, kňaz

 

 

Piatok 16.12.

Féria

7.00

+ Helena + Andrej

 

 

Sobota 17.12.

Féria

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie Miloslavy a jej rodiny

 

 

Nedeľa 18.12.

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

+ Juraj + Mária + František

9.15

 

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

 

  • Vianočné spovedanie bude v Kamienke dnes popoludní od 14.30 – 15.30 hod.

Kamenici vo štvrtok tohto týždňa od 14.00 – 17.00;

 

  • V sakristii je možné nahlásiť chorých, ktorí by chceli pristúpiť ku sv. spovedi pred Vianocami. Pôjdem k ním v utorok 13.12.2011.

 

  • Pri východe z kostola z bočného stolíka si každý môžete zobrať spovedné zrkadlo ako pomôcku pre spytovanie svedomia pred vianočnou spoveďou.

 

  • Zbierka na charitu minulý týždeň bola v Kamenici 282,17,-€. V Kamienke 25,-€ Pán Boh zaplať.

 

  • V mnohých farnostiach sa deväť dni pred sviatkom narodenia modlí pobožnosť „Hľadanie prístrešia pre svätú rodinu“. Je to pekný zvyk keď deväť rodín prináša obraz, – na ktorom je sv. rodina hľadajúca prístrešie – do svojich domácnosti. Každý deň k inej rodine. Vyzývam vás, dajte sa deväť susedov dohromady a konajte túto pobožnosť. Pri tejto pobožnosti sa vytvára modliace sa spoločenstvo. Deviatnik začína 15. decembra a končí 23.decembra.

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

  • Vianočné upratovanie kostola v sobotu 17.12.2011 o 8.30 ul. Sladkovičova

Júlia Borisová

Iveta Sninčáková

Mária Harakaľová

Slavomíra Milčová

Mária Engelová

Jarmila Lukáčová

Jaroslava Hrubovčáková

Mária Vasková

Darina Sotáková

Viera Kovaľová

Božena Rošáková

Magdaléna Šepeľová

Lucia Krupová

Eva Šepeľová

Ružena Vráblová

Veronika Kocíková

Anna Porubská

Melánia Čabáková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required