Oznamy 28.11. – 04.12. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy na týždeň 28.11. – 04.12. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 28.11.

Féria

17.30

detská

Za zdravie a Božie požehn. pre Adriana s rod.

 

Utorok 29.11.

Féria

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu s rod.

17.30

detská

Za duše v očistci na ktoré nikto nespomína

Streda

30.11.

SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Sviatok

7.00

+ Pavlína

Štvrtok 01.12.

Féria

17.30

Za Božie požehnanie a uzdravenie pre Jána s rod.

 

Piatok 02.12.

Féria

17.30

+ Pavlína + Štefan

16.30

Za zdr. a B. požehnanie pre Dušana Vaceľa

Sobota 03.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza

Spomienka

8.00

Za zdravie Mareka a Matúša

Nedeľa 04.12.

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

+ Ján – 1. výročie úmrtia

9.15

+ Ján + Michal + Anna

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

  • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedanie: Kamienka v utorok 14.30 – 17.20 hod,

Kamenica: pondelok 15.30 – 17.20;     streda 7.30 – 9.30;   štvrtok 15.30 – 17.20;

V piatok pôjdem spovedať chorých.

 

  • V stredu je sviatok sv. Ondreja apoštola, patróna našej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti budeme putovať do našej košickej katedrály spolu s ďalšími dekanátmi 30.11. Odchod autobusu bude o 14.30 od kostola. Nahlásenie v sakristií možné už iba dnes dopoludnia. Cena za dopravu 7,-€

 

  • Na kostol obetoval Bohuznámy 20,-€. Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu.

 

  • Dnes popoludní bude pobožnosť ružencového bratstva o 14.00 hod.

 

  • Dnes nám začína nám nový liturgický rok. Požehnali sme adventné vence a počas nasledujúcich dni majú byť nielen dekoráciou našich príbytkov, ale aj miestom spoločnej rodinnej modlitby.

 

  • Dnes je zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

  • Pri východe z kostola na stolíku sú nové výtlačky Palmy – farského spravodaja. Po krste začíname v ňom uvažovať o sviatosti birmovania, o advente, či nájdeme v ňom aj letmý pohľad na priebeh Týždňa Cirkvi pre mládež, detské okienko i úmysly sv. omši na nasledujúce dni.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 03.12.2011 o 8.30  ul. Mierová

Magdaléna Vrábľová                  Anna Vrábľová                      Gabriela Šepeľová

Valéria Sivčová                           Miroslava Hodáková             Anna Vrábľová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required