Začala príprava na prijatie sviatosti birmovania

Začala príprava na prijatie sviatosti birmovania

V sobotu 8.10. sa v našej farnosti začala príprava na sviatosť birmovania. Tento rok tak trocha nezvyčajne, a to 10-týždňovým kurzom ALFA. Na očakávania, pocity, predstavy našich birmovancov sme sa opýtali Zuzky (15 r.), a to ešte pred prvým stretnutím.
Čo očakávaš od týchto stretnutí?
Ja osobne očakávam, že ma dostatočne pripravia na to, aby som vedela, že vo mne bude prebývať Duch Svätý, a že mi to do života prinesie nejaké nové zážitky, skúsenosti.

Počula si už niekedy o kurzoch Alfa?
O týchto kurzoch počujem prvýkrát, doposiaľ som o nich nevedela.
Čo si myslíš, aký bude rozdiel medzi „klasickou náukou“ a týmto kurzom?
Klasická náuka: náboženská príprava na sviatosť birmovania, kde sa od birmovancov vyžaduje, aby mali nejaké vedomosti ohľadom kresť.anskej viery.
Alfa kurzy: mali by byť trocha menej stresujúce „v uvoľnenej atmosfére“ a príjemnom prostredí, kde sa mládež bude cítiť fajn, a bude mať pocit, že to robí z vlastnej vôle, nie nasilu.
Čo si myslia dnešní mladí o príprave na birmovku?
Podľa môjho názoru to berú ako bežnú záležitosť, ktorú potrebujú do života. Možno si mnohí z nich ani neuvedomujú, čo im sviatosť birmovania môže priniesť. (Robia to skôr z povinnosti, ako z vlastnej vôle. (Avšak nie všetci.)
Koľko mladých z našej farnosti  je zapojených do tejto prípravy?
Do tejto prípravy je zapojených približne 40 mladých z Kamenice a 20 z Kamienky.
Pozývame všetkých: rodičov, súrodencov, kamarátov našich birmovancov, ale aj ostatných veriacich na adoráciu v našom kostole, ktorá prebieha každú sobotu v čase prípravy t.j. od 17.00 do 19.00 hod, za našich mladých. Nebuďme ľahostajní k tejto výzve, veď ide o našich mladých – o našu budúcnosť. A ktovie, možnože práve v nich sa rozhorí túžba po duchovnom povolaní.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required