Roráty

Roráty


„Pripravte cestu Pánovi!“ Túto výzvu prijalo mnoho z nás. V tento advent, ktorý sa končí, sme sa schádzali pri rorátnych svätých omšiach. Roráty – omše konané len za svetla sviečok. So svetlom v rukách, malí i veľkí prichádzali cez celý advent viackrát v týždni, aby pripravili Ježišovi miesto vo svojom srdci. Skoré ranné vstávanie dalo zabrať každému, ale každý si doniesol svoj úmysel na oltár, a tak sa vstávalo ľahšie. Deti sa po svätých omšiach schádzali na spoločných raňajkách, na ktoré ich pozval duchovný otec. Aj takýmto spôsobom sme si pripravovali srdcia na prijatie toho najväčšieho vianočného daru – Betlehemského Dieťaťa.

foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required