Dobrodružstvo otvorených dverí

Sobota 3.júla bola prázdninovou sobotou tak ako ostatných sedem. No predsa bola iná. Tretiaci v našej farnosti po prvýkrát prijali do svojho srdca Ježiša Krista. Po prvýkrát otvorili dvere svojho srdca priateľovi, ktorý sa im do života nenatíska nasilu, ale ktorý trpezlivo čaká pred dverami. Záleží len na každom jednom z nich, či stlačia kľučku a pozvú hosťa ďalej. Napomôcť im v Tom môžu rodičia, či krstní rodičia, ktorí nosia pri sebe ten pomyselný kľúč od zámku vo dverách a ktorým môžu napomôcť pravidelným návštevám a stretnutiam s Ježišom. Nech sú dvere v srdciach týchto detí vždy odomknuté a pravidelne otvárané na stretnutia s Bohom. 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required