Božie telo 2016

Hostiu vítajme


Na Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi, ľudovo nazývaný Božie Telo, sa v našich farnostiach slávi nielen svätou omšou, ale aj slávnostnými procesiami s eucharistickým Kristom. V našej farnosti tak konáme v deň sviatku na filiálke, v nedeľu po sviatku vo farnosti. Slávnostný procesiový sprievod doprevádzala dychová hudba Sninčanka.

 

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required