božie telo

„Pokľakni na kolená …“


Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo Božie Telo, sa spája s procesiou a oltárikmi. Aj v našej farnosti veriaci vychádzajú von z chrámu na čele s Eucharistickým Kristom, aby dali svetu najavo, že Kristus je tu, živý medzi nami. V Kamienke tak vyšli veriaci v deň sviatku Božieho Tela po večernej svätej omši a prechádzali ulicami obce. Svojím postojom tak dali najavo, že Kristus je tu medzi nami a len on je naším Pánom.

foto


You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required