„Pokľakni na kolená …“II.

„Pokľakni na kolená …“II.


Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo Božie Telo, sa spája s procesiou a oltárikmi. Aj v našej farnosti veriaci vychádzajú von z chrámu na čele s Eucharistickým Kristom, aby dali svetu najavo, že Kristus je tu, živý medzi nami. Vo farnosti sa tak konalo už po niekoľkýkrát v nedeľu nasledujúcej po sviatku. Každý kto prišiel do procesie, tak dal najavo všetkým okoloidúcim, že Kristus je naším Pánom. Celú atmosféru tejto slávnosti umocňovala dychová hudba, ktorá celú slávnosť sprevádzala.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required